นักสังคมสงเคราะห์ รพ.ราชวิถี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

  • -
copy-of-s__141434883

นักสังคมสงเคราะห์ รพ.ราชวิถี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

untitled-1

นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตัวแทนของผู้ป่วยโรคมะเร็ง นำดอกไม้จันทน์ที่ผู้ป่วยร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น ส่งมอบให้สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อาคารรับรอง 606 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสนามเสือป่ามาสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรมจิตอาสาพาเพลินของฝ่ายสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน ณ หอผู้ป่วยรังสีรักษา โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility