พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์  เวชชวิศิษฏ์ โดย ศ. คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา  นิมมานนิตย์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.เด็ก ประธานมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

  • -
page

พันโทนายแพทย์หลวงนิตย์  เวชชวิศิษฏ์ โดย ศ. คลินิก (พิเศษ) พญ.สุจิตรา  นิมมานนิตย์ อดีตผู้อำนวยการ รพ.เด็ก ประธานมูลนิธิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ

และนางกัลยา  ธรรมคุณ  นายกสมาคมศิษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีทายาทพันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์เดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และมีพิธีมอบรางวัล “นิตย์ เวชชวิศิษฏ์ ” ให้นักศึกษาพยาบาลดีเด่นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโยธีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 กันยายน 2560
page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility