ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  • -
26-9-2560-19-18-32

ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รพ.ราชวิถี

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility