ปศส.รุ่น๑๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  • -
26-9-2560-19-12-06

ปศส.รุ่น๑๑ หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง    โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ รพ.ราชวิถี

26-9-2560-19-12-06

 

26-9-2560-19-15-04

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility