คุณบุญชื่น อิ่มมาก หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 8 ข และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายมิตรภาพบำบัดจิตอาสาประชารัฐของเครือข่ายผู้มีทวารเทียม (ออสโตเมท)

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility