คุณทัศน์ชัย-คุณวิรตี บัณฑิตกุล บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  • -
12-9-2560-18-36-34

คุณทัศน์ชัย-คุณวิรตี บัณฑิตกุล บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility