การประชุมคณะกรรมการแพทย์แห่งชาติ ด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ โดยมี นายแพทย์สุนทร อันตรเสน เป็นประธานคณะกรรมการแพทย์ ด้าน โสต สอ นาสิก ระดับชาติ

  • -
page

การประชุมคณะกรรมการแพทย์แห่งชาติ ด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ โดยมี นายแพทย์สุนทร อันตรเสน เป็นประธานคณะกรรมการแพทย์ ด้าน โสต สอ นาสิก ระดับชาติ

ได้กล่าวเปิดการประชุม และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี รายงานเรื่อง สถานการณ์ปัญหาสุขภาพด้าน โสต ศอ นาสิก ในที่ประชุมคณะกรรมการแพทย์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เมื่อเวลา 9.00 น.

page

Please follow and like us:

Accessibility