พิธีเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี 2560 โดยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดและตัดลิปบิ้นเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิจัย 2560

  • -
page

พิธีเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์วิจัยโรงพยาบาลราชวิถี 2560 โดยนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวเปิดและตัดลิปบิ้นเปิดนิทรรศการสัปดาห์วิจัย 2560

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและพัสดุ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณหน้าห้องประชุมพญาไท ชั้น 11  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility