กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ “สัปดาห์วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560”

  • -
71856

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี จัดนิทรรศการ “สัปดาห์วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560”

s__14483581 s__14483582

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

“สัปดาห์วิจัย โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี 2560”

ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility