นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิภี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการรับ-ส่งต่อดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิก

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility