คุณบุญหนัก ศรีเกษม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการ UPDATE MEDICINE NURSING IN 2516 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 เวลา08.00น.-16.00น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility