รพ.ราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่เจ้าหน้าที่ กว่า 3,500 คน

  • -
copy-of-img_0334

รพ.ราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” แก่เจ้าหน้าที่ กว่า 3,500 คน

untitled-1

คณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Auto External Defibrillator : AED)” แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น รวมกว่า 3,500 คน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 9-10 และ 21-23 สิงหาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility