รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

  • -
timeline_20170819_173125

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

untitled-1

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ และคุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง โดยสมมติสถานการณ์ ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 และ 19 สิงหาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility