ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในหัวข้อ “การนำเสนอผลงาน Business intelligence การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและการบริการ โดยใช้ Software Qlik Sense ” ในการนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท

  • -
18-8-2560-9-06-14

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในหัวข้อ “การนำเสนอผลงาน Business intelligence การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและการบริการ โดยใช้ Software Qlik Sense ” ในการนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ  รุ่น 2 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1, 3-4 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 ท่าน

                ทั้งนี้ ในการอบรมมีการเชิญชวนผู้เข้าอบรม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในหัวข้อ “การนำเสนอผลงาน Business intelligence การจัดการข้อมูลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารและการบริการ  โดยใช้  Software Qlik Sense ” ในการนำเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งเข้าประกวดได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rajavithi.go.th หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 2600)

ดาวน์โหลดที่นี่…

18-8-2560-9-06-14

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility