รพ.ราชวิถี จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน ม. 3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์

  • -
%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91_0005

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียน ม. 3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์

untitled-1

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 คน เพื่อเพิ่มความรู้ และสร้างทักษะการกู้ชีพ และการปฐมพยาบาล ก่อนถึงมือแพทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 , 7-9 สิงหาคม 2560

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility