พญ. ปิยะธิดา  หาญสมบูรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการทางการแพทย์และด้านประกันสุขภาพ. รพ.ราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ  เรารักตับโลก ผศ. นพ.เฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล ผู้กล่าวรายงาน

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility