คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility