วันนี้ 20 ก.ค. 60  นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน  เปิดการ “อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน

Accessibility