รพ.ราชวิถี จัดพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  • -
s__33300518

รพ.ราชวิถี จัดพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

s__33300519 s__33300520 s__33300521 s__33300522

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ยังเป็นการลดความแออัด และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงลิฟต์ใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Please follow and like us:

Accessibility