ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560

  • -

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารด้านล่าง
***หากมีผู้สนใจส่งผลงานเต็มจำนวน จะขอปิดการรับผลงานก่อนกำหนด***

1

234

Please follow and like us:

Accessibility