นายแพทย์บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

  • -
17-7-2560-17-15-54

นายแพทย์บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

โดยมีนายแพทย์ชัยรัตน์  เสาวพฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมตึก ems ชั้น 2 วันที่ 13 กรกฏาคม 2560

page

Please follow and like us:

Accessibility