ศ.คลินิก พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

  • -
17-7-2560-16-53-57

ศ.คลินิก พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  

คุณประไพพรรณ ฉายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นผู้กล่าวรายงาน ณห้องประชุมสุพรรณิการ์
เวลา 8.30น. วันที่ 17 กรกฏาคม 2560
page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility