การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 61

  • -
130077

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 61

untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลเลิดสิน จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 61

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 4.0”

ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

Please follow and like us:

Accessibility