คุณบุญหนัก ศรีเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้อง ข้อไหล่และข้อเข่า (Shoulder and Knee Arthroscopic Nursing)

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility