คุณวิมลวรรณ บุญนาค ร่วมบริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐

Accessibility