นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย การจัดการความความสะอาดสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลราชวิถี รู่นที่ 3

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility