โครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

  • -
1-7-2560-11-23-47

โครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครหรือจิตอาสาในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

เวลา 08.00-16.30 น ณห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility