รพ.ราชวิถี ก่อสร้างลิฟต์โดยสารเพิ่มเติม พร้อมเปิดใช้ 30 ก.ค. 60 เป็นต้นไป

Accessibility