คุณดำรง วารินทร์ศิริกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

  • -
21-6-2560-18-11-10

คุณดำรง วารินทร์ศิริกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
page

Please follow and like us:

Accessibility