แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่องมาตรฐานการเตรียม การผลิตอาหารบำบัดโรค สำหรับผู้ป่วยสู่ระดับผู้ปฏิบัติ

Accessibility