นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏาน

  • -
page

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศภูฏาน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ ห้องราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility