นายแพทย์อุดม ไกรฤทธิชัย รองอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงาน

Accessibility