คุณนิยม ประสงค์สำฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลราชวิถี ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เมื่อเวลา 10.00น.ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้อง ชั้น 2 ตึก Ems

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility