คุณนิภา วันเพ็ง มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

  • -
14-6-2560-18-40-30

คุณนิภา วันเพ็ง มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์  และมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อตั้งทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  โดยมีนายแพทย์มานัส   โพธาภรณ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility