โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์” แล้วววว!!! ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค.) เป็นต้นไป

  • -
copy-of-untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์” แล้วววว!!! ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค.) เป็นต้นไป

untitled-11

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการ “ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์” แล้วววว!!! ตั้งแต่วันนี้ (18 พ.ค.) เป็นต้นไป

โดยให้บริการด้านการตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของบุคคลในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขอื่นๆ นำไปแปรผลสำหรับการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์บุคคล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
หน่วยนิติพันธุศาสตร์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา
ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

โทร : 02 354 8108 ต่อ 6320

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility