คุณบุญหนัก ศรีเกษม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (10วัน) การพยาบาลผู้ป่วยทวารเทียม วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมปาริชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๑ โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility