คุณวัชรินทร์ มณีพงษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

Accessibility