กิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  • -
s__16875594

กิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องจัดงานชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยทุกท่านจะมาพบปะกันในทุกวันศุกร์แรกของเดือน เวลาประมาณ 11.00 น. เป็นต้นไป

Please follow and like us:

Accessibility