ผลการประกวด Clip VDO Rajavithi’s Spirits

  • -
untitled-1

ผลการประกวด Clip VDO Rajavithi’s Spirits

ผลการประกวด Clip VDO Rajavithi’s Spirits จากงาน

“เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี 66 ปี บูรณาการนวัตกรรมล้ำยุค สู่ผู้นำอาเซียน”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
ณ โรงพยาบาลราชวิถี


>> ชนะเลิศลำดับที่ 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
โดย นางสาวกุลนิษฐ์ มิตรนิโยดม งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
https://youtu.be/8XhwvGYZVDI

>> ชนะเลิศลำดับที่ 2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
โดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
https://youtu.be/QP-Sszshtyw

>> ชนะเลิศลำดับที่ 3 กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
โดย ดร.จารุวรรณ หมั่นมี กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
https://youtu.be/16MdUUDW9Os

Please follow and like us:

Accessibility