นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธี เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑๒ โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility