นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะพยาบาลจีนและฮ่องกงมาดูงานด้านระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร ณ ห้องประชุมราชวิถี

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility