นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ แนวทางการรับ ส่งต่อ เฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติปีที่ 2 (One Stop Service One-day Surgery Referral Model)

  • -
30-3-2560-17-52-06

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ แนวทางการรับ ส่งต่อ เฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติปีที่ 2 (One Stop Service One-day Surgery Referral Model)

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชเทวี โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โดยมี ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง เป็นประธานเปิดงาน และ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เป็นผู้กล่าวรายงาน

page

Please follow and like us:

Accessibility