นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิด โครงการ “ราชวิถี ร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

Accessibility