ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต

  • -
โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต

ราชวิถี ร้อยดวงใจ บริจาคโลหิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

100 ท่านแรก รับของที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต

ห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด ตึกสิรินธร ชั้น 7 โรงพยาบาลราชวิถี

โทร.0 2354 8108 – 37 ต่อ 3031, 3026

Please follow and like us:

Accessibility