นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของชมรมศัลยกรรมทางมือ วันที่ 16 มีนาคม2560 ห้องประชุมพญาไท

Accessibility