พิธีเปิดงาน หัวใจชาวราชวิถี มีไว้เพื่อให้และแบ่งปัน นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธาน ณ ห้องราชวิถี วันที่ 14 มีนาคม2560

Accessibility