นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รับบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวนเงิน 2,000,000บาท วันที่ 9 มีนาคม 2560

Accessibility