มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล โดยคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  • -
untitled-1

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล โดยคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

untitled-1

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล โดยคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมี แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ นายแพทย์สุวิทย์ เกียรติเสวี และนายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ณ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ โดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี “ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี” หมายเลขบัญชี 051-2-69056-1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 1 ตึกสิรินธร โทร 02 354 7997 – 9

Please follow and like us:

Accessibility