งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

  • -

งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-60-1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-60-2

ขอเชิญร่วม ” งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 “
ในหัวข้อ “Megatrends in Public Health”
สาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก
ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
*ภาคประชาชน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถร่วมลงทะเบียนได้ทาง www.rajavithi.go.th

Please follow and like us:

Accessibility