โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (Thai-Bhutan SaveBlueHeart Project)

  • -
เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (Thai-Bhutan SaveBlueHeart Project)

โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 ราย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
(Thai-Bhutan SaveBlueHeart Project)

dscn7791

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ , นายแพทย์อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ ศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดหัวใจ และทีมงาน ให้การต้อนรับ Mr.Pemba Dukpa เจ้าหน้าที่สถานทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และเด็กชาย Yeshi Gyeltshen ชาวภูฏาน ในการเข้าแสดงความขอบคุณที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อปิดรูรั่ว จากโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แบบที่มีผนังระหว่างหัวใจห้องบนรั่วเป็นรายแรก ใน “โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (Thai-Bhutan SaveBlueHeart Project)” ซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

เด็กชาย Yeshi Gyeltshen อายุ 11 ปี 2 เดือน อาศัยอยู่ในจังหวัด Lhuntse ประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นจังหวัดในชนบทห่างไกล ต้องใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารเป็นเวลา 2 วันกว่าจะถึงเมืองหลวง Thimphu เด็กชาย Yeshi อยู่กับมารดาและพี่น้องอีก 4 คน พร้อมตายาย มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว ปัจจุบัน Yeshi เรียนหนังสืออยู่ชั้นเกรด 4 ระยะทางจากบ้านไปยังโรงเรียนใช้ระยะเวลา 1 วัน แต่ทางโรงเรียนมีที่พักให้สำหรับเด็กที่มีบ้านไกล ซึ่งตอนนี้มีอาการป่วยจึงต้องพักการเรียน

สำหรับโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 รายนี้ เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation) กับโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โดยทางมูลนิธิฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทั้งหมด และโรงพยาบาลทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือโดยคิดเป็นอัตราเหมาจ่าย โดยทางรัฐบาลภูฏานตลอดจนสายการบินคอยช่วยเหลือดูแลเรื่องการเดินทางของคนไข้และครอบครัว

ในการนี้เด็กชาย Yeshi ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แบบที่มีผนังระหว่างหัวใจห้องบนรั่ว ได้รับการตรวจและคัดเลือกโดยทีมแพทย์ภูฏานร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นคนไข้รายแรกของโครงการฯ

โดยได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 และได้รับการผ่าตัดหัวใจเพื่อปิดรูรั่วที่โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งการผ่าตัดและรักษาตัวเป็นไปด้วยดี กระทั่งออกจากโรงพยาบาลในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 และได้เข้ามาตรวจหัวใจพร้อมเอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ก่อนจะเดินทางกลับประเทศภูฏานต่อไป

ทั้งนี้ โครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภูฏาน 99 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 และจะผ่าตัดจนกว่าจะครบ 99 ราย โดยท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้ที่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี โทรศัพท์ 02 354 8108 ต่อ 4304 หรือทาง www.pcsf.org

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility